ניתוח סרטון חזבאללה מה-18.6

ב 60.81 חזבאללה פרסמו סרטון באורך 01 דקות המציג לכאורה גיחת צילום שבוצעה על ידי
כטב”מ באזור מפרץ חיפה. הסרטון מציג מספר אזורים, ביניהם מתחם רפאל, נמל חיפה
האזרחי והצבאי, שדה התעופה של חיפה, חלקים מהקריות ועוד. לכל אורך הסרטון הקפיד
חזבאללה לנתח את הצילום ולהצביע על מטרות פוטנציאליות ואתרים רגישים.


האם אפשר להסיק מתי צולם הסרטון?

ראשית, חשוב לציין שחזבאללה מבקש להציג את הסרטון ככזה שצולם במהלך גיחת צילום
אחת מתמשכת. חזבאללה נקט בגישה דומה גם כאשר הציג תקיפות אחרות בעבר כמו תקיפת
אתר טל שמים, סוללות כיפת ברזל בבית הלל ובכפר בלום, תקיפת אתר צבאי באמצעות
כטב”מים ועוד.
זהו חלק ממאמץ הלוחמה הפסיכולוגית שמטרתו לזרוע פחד בציבור הישראלי ולאיים עליו.
אפשר גם להעריך שהוא נעשה במטרה להראות למקבלי ההחלטות בישראל כי חזבאללה
עוקב אחר אתרים רגישים בארץ וכי הוא מסוגל לפגוע בהם במקרה של מלחמה.
עם זאת, אין ודאות כי הסרטון צולם במהלך גיחה אחת. אמנם, הסרטון כולו צולם באור יום אך
מניתוח היטלי הצל ניתן לראות כי ישנם הבדלים בין אתרים קרובים יחסית, המעידים כי צולמו
בשעות שונות. בעוד בחלק מהאתרים נראה כי הצל מצביע על צילום בשעות הבוקר
המוקדמות, ישנם צילומים שנראה שהתבצעו בשעות הצהריים, ואחרים שצולמו לקראת
שקיעה.
בנוסף, לא סביר כי מערכות ההגנ”א- שכמה מהן מתועדות בסרטון- לא יזהו כטב”מ במשך
זמן ארוך כ”כ ועל פני שטח רחב (ניתוח זה נכתב לפני הודעת דובר צה”ל בנוגע לזיהוי
הכטב”מים ולהחלטה שלא ליירט אחד מהם).
ישנו גם ספק לגבי עדכניות הצילומים והאם כולם בוצעו בשבועות האחרונים.
אחת האינדיקציות לכך שלא בטוח שכל הצילומים עדכניים היא הצמחייה הירוקה המופיעה
במקומות רבים בסרטון. זו יכולה להעיד כי חלק מהצילום נעשה לפני גלי החום בשבועות
האחרונים.
חיזוק משמעותי יותר לעניין זה מתקבל גם מבחינת הצילום של שדה התעופה בחיפה. מסלול
ההמראה בשדה עבר שיפוץ וריבוד מחדש במהלך החודש האחרון (החל מסוף מאי). מצב
המסלול בסרטון, וכן העובדה כי לא נראים בסביבתו כלי עבודה, מעידים ככל הנראה כי הוא
צולם לפני השיפוץ.
נקודה נוספת נוגעת לצילום הנמל. הנמל האזרחי ריק כמעט לגמרי מספינות ומכולות, בניגוד
לתקופה שלפני המלחמה. כלומר, לא מדובר בצילומים ישנים. בנוסף לכך, בצילום של הנמל
הצבאי ניתן לראות ככל הנראה את הנחתת החדשה של חיל הים- אח”י קוממיות- שעגנה בנמל
חיפה ב 42.60.61.
עניין נוסף נוגע לשעות הצילום. כאמור, הסרטון צולם באור יום אך לכל אורכו נראית תנועה
דלילה מאוד של רכבים בכבישים (מנגד כן אפשר להבחין בתנועה של אוטובוסים). עובדות
אלה יכולות להתאים לצילום בשעות הבוקר המוקדמות וכן לשעות אחה”צ בסופ”ש או חג.
תמיכה לכך יכולה אולי להימצא בצילום חניית מגדל הפיקוח בשדה התעופה, בו חונה רכב
אחד בלבד. שעות פעילות השדה הן 00:02-00:80 במהלך השבוע ושבת ו 00:91-00:70 בימי
שישי וערב חג. בנוסף, נהלי השדה מחייבים נוכחות של לפחות שני פקחים במהלך שעות
פעילות השדה. נתונים אלה מחזקים את הסברה כי לפחות החלק המתעד את שדה התעופה
צולם בשעות הבוקר המוקדמות במהלך השבוע או בשעות הערב המוקדמות של יום שישי או
ערב חג.
גם בצילום נמל חיפה ניתן לראות כי השמש שקעת והדבר מעיד על צילום בשעות הערב
המוקדמות.
בכל הנוגע להצהרת דובר צה”ל- יירוטים של כטב”מים היכולים להתאים לניתוח הסרטון
התרחשו מספר פעמים מאז תחילת החודש. ב 42.60.10 בשעות הערב בוצע יירוט מול חופי
עכו. ב 60.01 יורטו שני כטב”מים בשעות הצהריים מול חופי נהריה, ב 60.11 (ערב חג שבועות)
הופעלה התראה בחיפה ונצפה שיגור של מיירט וב 42.60.71 יורט כטב”מ מול חופי עכו.
לסיכום, נראה כי הצילומים המופיעים בסרטון צולמו בטווח הזמן שבין תחילת אפריל (תחילת
שעון קיץ) ועד אמצע יוני. להערכתנו כלל לא בטוח כי מדובר בסרטון שצולם במהלך גיחת
צילום אחת אלא במספר גיחות, שבוצעו בנפרד בזמנים שונים, שאחת מהן בוצעה במהלך
השעות האחרונות.
עניין זה, במידה ונכון, מראה על האתגר המשמעותי שמציבים הכטב”מים של חזבאללה
למערכות ההגנה האווירית הישראליות.
בנוסף, יש לזכור כי הסרטון הנ”ל הוא רק הראשון מתוך סדרת סרטונים שחזבאללה עתיד
להציג, ושלטענתו מכילים צילומים מאתרים מרוחקים יותר מהגבול.
בכל הנוגע לכטב”מ בו נעשה שימוש לצילום הסרטון אין עדיין מידע. חזבאללה אמנם הכריז כי
מדובר בכטב”מ בשם הודהוד אך עד עתה לא חשף אותו והוא אינו מוכר עדיין בשימוש
חזבאללה.
בידי איראן מגוון כטב”מים המתאימים למשימה זו ואפשר להניח כי חזבאללה מחזיק בחלק ניכר מהם.

מועמד אפשרי ראשון הוא כטב”מ הודהוד 1 האיראני. מדובר בכטב”מ קטן יחסית (1.9*1.5) המשמש לסיור וצילום. טווח הפעולה שלו הוא עשרות ק”מ בודדים והוא מסוגל לשהות באוויר כשעה וחצי

אפשרות נוספת היא השאהד 101. כטב”מ זה נמצא בשימוש המיליציות השיעיות בעיראק ונטען ששוגר על ידן מספר פעמים לעבר ישראל. חזבאללה מחזיק גם הוא בכטב”מים אלה ולאחרונה אף פרסם תיעוד של שאהד 101 בעל מנוע חשמלי, שנועד להקשות על גילויו. לכטב”מ זה יכולת לשהות שעות ארוכות באויר ולאחרונה חזבאללה אף הציג תיעודי תקיפות שצולמו על ידו

Print Friendly, PDF & Email
Picture of Boaz Shapira

Boaz Shapira

Sign up for our Newsletter

Sign up to stay current on Israel’s border conflict.
Skip to content